english language

Magyarországon az elítéltek fogvatartási körülményei sok esetben nem felelnek meg a a jogszabályoknak és az emberi jogi követelményeknek. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága ezért számos esetben elmarasztalta Magyaroszágot, nagyösszegű kártérítést ítélve meg a kérelmezőknek. (Az ügyet elvi éllel végleg eldöntő Varga and others v. Hungary ügyben a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte az ügyfelek egy részét.) A Varga-ügy hatására a magyar állam 2017. január 1-jével bevezetett egy kártalanítási eljárást - a sérelmet szenvedett fogvatartottak tehát immár Magyaroszágon is igényelhetnek kártalanítást. A Karsai Dániel Ügyvédi Iroda mind a magyarországi, mind a strasbourgi eljárásban teljes körű jogi képviseletet nyújt az ügyfeleinek az ilyen típusú ügyekben.