english language

2012. február 10.: A gyűlöletbeszéd tilthatóságáról

 

2012. február 9-én a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága döntést hozott Svédország ellen, egy, a homoszexuálisokat sértő pamfletet kiadó panaszosok ügyében. Az eset magyar szempontból is érdekes, különös tekintettel arra, hogy készülőben van az Büntető Törvénykönyv, melynek során az un. gyűlölet -bűncselekmények újragondolása, és szükség esetén újrakodifikálása is lehetővé válik.

Az ügy lényege a következő volt: négy magánszemély egy svéd gimnáziumba bemenve a tanulók szekrényébe, illetőleg szekrényére tűzve több száz, a homoszexuálisokat gyalázó pamfletet helyeztek el. A pamflet többek között azt állította, hogy a homoszexualitás "deviáns szexuális elhajlás", valamint, hogy a melegek felelősek a HIV és az AIDS terjedéséért.

A svéd büntetőbíróság jogerősen megállapította a panaszosok büntetőjogi felelősségét "nemzeti vagy etnikai csoport elleni izgatás" bűntettében és pénzbüntetésre ítélte őket, egy panaszost pedig próbára bocsátott.

Ezen előzmények után a strasbourgi verdikt az volt, hogy a fenti svéd bírósági határozat nem sérti a panaszosok szólásszabadsághoz való jogát. A strasbourgi Bíróság - egyetértve a svéd Legfelsőbb Bíróság álláspontjával - úgy vélte, hogy a panaszosok véleménynyilvánítása szükségtelenül támadó volt, még akkor is, ha nem tartalmazott egyenes felhívást valamely erőszakos cselekményre. A Bíróság rámutatott továbbá arra, hogy a pamflet olyan csoportot - a tinédzsereket - célzott meg, akik "nagyon befolyásolható és érzékeny" korban vannak. Mindezek fényében a svéd bíróságok által kiszabott büntetés nem tekinthető aránytalannak, mert arra mások - azaz a melegek - jogainak védelme érdekében szükség volt, és a szükséges mértéket nem lépte túl, tekintve, hogy a tárgybeli bűncselekmény büntetési tételének felső határa két év szabadságvesztés.

A fenti ügy csak a jéghegy csúcsát képezi, a strasbourgi Bíróság számos ügyben szigorú mércével mérte a gyűlöletbeszédet. A gyakorlat teljes elemzésére ezen a helyen nincsen mód, de annyi leszögezhető, hogy a strasbourgi Bíróság szűrőjén valószínűsíthetően a jelenleginél szigorúbb büntetőjogi tényállások, és főként szigorúbb bírói gyakorlat is átmenne.

A döntés szövege angolul az alábbi linken érhető el.

 

vissza