english language

Aktualitások

2018.02.27.

Győzelem Strasbourgban: az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Magyarországot a kínzás és embertelen bánásmód tilalmának megsértéséért, mert nem vizsgálta ki megfelelően a kérelmező azon állítását, hogy a börtönben a hatóság tagjai bántalmazták. Terge urat a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte Strasbourgban,

 

2017.12.12.

Gyergyószentmiklóson nem engedik kitűzni a sem a város, sem a székelyek zászlaját. Az érintettek nem hagyják annyiban és Strasbourghoz fordulnak - a Karsai Dániel Ügyvédi Irodát kérték fel a jogi képviselet ellátására.

 

2017.12.05.

Az adóslista Strasbourg előtt - a Bíróság megkezdte az érdemi vizsgálatát annak panasznak, melynek tárgya a NAV adós szégyenlistájára való felkerülés. A kérelmezőt a Forgács és Kiss Ügyvédi Irodával együttműködésben a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviseli.

 

2017.11.27.

Újabb siker közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatban: az MTVA és a DUNA TV nem titkolhatja tovább, hogy mennyit keresnek a vezetői. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntésében azt is kimondta, hogy nem tekinthető "aránytalan munkaerő felhasználásnak" az adatigénylés teljesítése, így azért költségtérítést sem lehet kérni. Az adatigénylő újságírót a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte, a Transparency International-el együtműködve.

 

 

2017.11.23

Fontos fejlemény börtön-túlzsúfoltság ügyben. Strasbourg tegnap - ideiglenes jelleggel - hatékonynak nyilvánította a magyar kártalanítási eljárást. Az ügy panaszosa a kártalanítási eljárást szabályozó jogszabály hatályba lépése után fordult Strasbourghoz, így egyelőre számomra nem világos, hogy a korábbi panaszosok kérelmével mi lesz. Az is nagyon fontos, hogy a Bíróság érzékeli az eljárással kapcsolatos anomáliákat, és kifejezetten nyitva hagyta a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben megváltoztassa a véleményét (pl. azért, mert túlságosan elhúzódnak a magyar eljárások). Annyi most egyértelműnek látszik, hogy új panaszokkal nem érdemes - egyelőre - Strasbourghoz fordulni, hanem végig kell járni a magyar utat.

 

 

2017.11.22.

Elmarasztalták Magyarországot Strasbourgban. Sértette a tisztességes eljáráshoz való jogot, hogy a Kúria egy munkaügyi perben nem várta be a Panaszos a másik fél által benyújtott felülvizsgálati kérelmére írt és határidőben benyújtott észrevételeit, hanem anélkül döntött - a Panaszos hátrányára. Az ügy eljárásjogi érdekessége, hogy Strasbourg azt is leszögezte, hogy az ilyen ügyekben nem kimerítendő hazai jogorvoslat a bírói jogkörben okozott kárért indítható kártérítési per.

 

 

2017.11.13.

Új strasbourgi különszámmal jelentkezik az Állam-és Jogtudomány - benne Kadlót Erzsébettel a kínzás és embertelen bánásmód tilalmáról írt cikkünkkel.

 

 

2017.11.06.

Újabb strasbourgi elmarasztalás rendőrségi brutalitás miatt. Egyben ez az első eset, hogy Strasbourg azt is felrótta Magyarországnak, hogy a nyomozó hatóságok nem vizsgálták ki a cigány származású sértett azon állítását, hogy a rendőrök etnikai hovatartozása miatt (is) verték meg. A panaszosnak 10 ezer euró kárpótlást is megítélt a Bíróság. Előremutató ítélet.

Amennyiben hasonló sérelem érte, az Iroda áll a rendelkezésére jogi képviselet ellátásában.

 

 

2017.10.25.

Nagy siker a Kúrián a tao-támogatások nyilvánosságával kapcsolatban. A Kúria a mai napon kihirdetett ítéletében kimondta, hogy a tao-támogatások rendszere állami támogatás, az erre vonatkozó adatok közérdekű adatok, tehát megismerhetőek. A Kúria továbbá azt a nagyon fontos elvi tételt is leszögezte, hogy az adótitok csak kivételes esetben képezheti a közérdekű adatok megismerésének korlátját, egy évek óta húzódó jogértelmezési vitát döntve ezzel el. Az adatkérő a Transparency International-t a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte a perben.

 

 

2017.10.10.

Az intézkedés közbeni rendőri brutalitás nem marad büntetlenül. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon kihirdetett ítéletével elmarasztalta Magyarországot. Az ügy tényállása szerint egy családi perpatvarhoz kiszálló rendőrök előállították a kissé valóban ittas férjet, a rendőrörsön viszont úgy megverték, hogy eltört a lába. Az érintett hiába tett büntető-feljelentést, az ügyét a nyomozóhatóság nem vizsgálta ki megfelelően. Strasbourg mindezért megállapította a kínzás és embertelen bánásmód tilalmának sérelmét, mely tilalmat az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. Cikke mondja ki. Az ügy külön eljárásjogi érdekessége, hogy a Bíróság kimondta, az ilyen típusú ügyekben, amennyiben a nyomozás nem vezet eredményre, a sértettnek nem kell pótmagánváddal élnie Strasbourghoz fordulás előtt, hanem egyből panaszt tehet a Bíróságon.

Amennyiben Önt is hasonló sérelem érte, forduljon bizalommal hozzánk jogi tanácsért.

 

2017.10.06. Lassan lehull a lepel a letelepedési kötvényekről és az azt övező titkolózásról - jogerősen pert nyertünk az Ítélőtáblán. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága nem titkolhatja tovább a vonatkozó információkat. Az ügyben a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte az adatokat kikérő Transparency International-t.

 

2017.10.03. Siker az ingatlan-tulajdonosoknak az Alkotmánybíróságon.  Az ügyben a kérelmezővel szomszédos telken három nagyméretű, ipari génmódosított technológiát alkalmazó és gyógyszereket gyártó kísérleti üzemet és egy azt ellátó közforgalmi utat terveztek megépíteni, mely üzemek az egészségre veszélyes vegyi anyagokat és mikroorganizmusokat fognak alkalmazni. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy sérti a tisztességes eljáráshoz való jog részét képező jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy telekalakítással érintett ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosa nem vehet ügyélként részt a telekalakítási eljárásban, hiszen ezen eljárás őt is alapvetően érinti.

 

2017.03.07. Rokkant-nyugdíjas siker Strasbourgban - a Bíróság mai ítéletében kimondta, hogy sérti a tulajdonhoz való jogot, ha egyik napról a másikra harmadára csökkentik valaki nyugdíját, mindenfajta valós ok nélkül. A panaszost a Karsai Dániel Ügyvédi Iroda képviselte.

 

2016.11.08. A Bíróság a mai napon kihirdetett ítéletével elmarasztalta Magyarországot a Szanyi v. Hungary ügyben, a panaszos politikai szólásszabadságának megsértéséért. Szanyi urat Strasbourgban az Iroda képviselte.
 

2016.11.02. A Haszon gazdasági havilap novemberi különszámában listát közölt az általuk a 100 legjobbnak tartott magyar ügyvédről. Az Irodát az a megtiszteltetés érte, hogy bekerült ebbe a rangos társaságba, mint emberi jogokra szakosodott iroda.

 

2016.05.25. Az Iroda az Európa Tanács Közigazgatási Bírósága (ez az Európa Tanács speciális munkaügyi bírósága) előtt sikerrel képviselt egy, az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától jogtalanul elbocsátott ügyfelet. A Bíróság döntésében kimondta az eljárás jogszerűtlenségét.

 

2016.05.17. Az EJEB Nagykamarája ma a Karácsony and others v Hungary ügyben ma megállapította, hogy a "molinózós" országgyűlési képviselők szólásszabadságát súlyosan megsértette a magyar állam. Az ügyben a strasbourgi képviseletet az Iroda látta el.

 

2016.01.12. Az EJEB ma megállapította, hogy az elhíresült ügyáthelyezési gyakorlat polgári perekben is sérti az Egyezmény 6. Cikkét. Az ügyfelet az Iroda képviselte.

 

2015.07.16. Pilot-judgment Strasbourgban a polgári perek túlzott elhúzódása miatt. Magyarországnak egy éve van, hogy megoldja a problémát. Az ügyfelet Az iroda képviselte.

 

2015.07.16. Újabb elmarasztalás a magyarországi börtönviszonyok miatt Strasbourgban. Az ügyfelet az Iroda képviselte.
 

2015.03.10. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon hozott ítéletével elmarasztalta Magyarországot a magyar börtönviszonyok miatt, különös tekintettel a túlzsúfolt cellákban való elhelyezésre. Az egyik ügyfelet én képviseltem a Bíróság előtt. Hamarosan több száz hasonló ítélet várható.

 

2014.12.18. A mai napon megjelent Kiss Dániel: Alkotmány Boulvard című könyve, mely érdekes alkotmányjogi eseteket dolgoz fel az elmúlt 25 évből, közérthető módon. A kötet megjelenésében lektorként működtem közre.

 

2014.12.17. Egy (nem kis) siker vallásszabadság-ügyben: az AB a mai napon hozott határozatával (IV/475/2013) alkotmányjogi panasz eljárás keretében megsemmisítette ügyfelem, az Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház kényszer-végelszámolásáról szóló jogerős bírósági határozatokat. A Szolnoki Gyülekezet tehát megmenekült a - jogi értelemben vett - megszűnéstől, de a teljes, korlátozás-mentes egyházi státuszig még hosszú az út.

 

2014.09.16. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága két ügyben (1) (2) elmarasztalta Magyarországot országgyűlési képviselők szólásszabadságának megsértéséért (a közbeszédben az eset "molinózás néven híresült el). Az érintetteket az Iroda képviselte Strasbourgban.
 

2014.05.20. Strasbourg a mai napon kihirdetett ítéletében kimondta: a tényleges életfogytiglan szabadságvesztés sérti az Emberi Jogi Egyezmény 3. Cikkét, mely a kínzás és embertelen bánásmód tilalmát deklarálja. A panaszost Strasbourgban az Iroda képviselte.
 

2014. április 8.A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon kihirdetett ítéletében elmarasztalta Magyarországot 16 egyház vallásszabadságának megsértéséért. 6 kisegyházat az Iroda képviselt.

 

2013. november 27.: N.K.M. numero 2. - Strasbourg a 98%-as adó után ugyanazon panaszos esetében az indokolás nélküli elbocsátás miatt is elmarasztalta a Magyar Államot. Az ügyfelet az Iroda képviselte Strasbourgban.

 

2013. május 14.: A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Magyarországot a 98%-os különadó ügyében

 

2013. február 27.: Az AB megsemmisítette az egyházügyi törvény egyes rendelkezéseit

 

2013. február 5.: Strasbourgi elmarasztalás két, eljárás elhúzódásával kapcsolatos ügyben

 

2012. november 8.: Strasbourgi elmarasztalás egy süketnéma és szellemi fogyatékos panaszos emberi jogainak megsértése miatt a büntetőeljárás és a fogvatartás során

 

2012. november 6.: Uiós jogba ütközik a bírák kényszernyugdíjazása

 

2012. október 11.: Kisegyházak Strasbourgban - megkezdődött az ügy érdemi vizsgálata

 

2012. július 16.: Alkotmánybíróság: alkalmazandók a konkrét perekben a köztisztviselők indokolás nélküli elbocsátását lehetővé tévő szabályok - strasbourgi elmarasztalások a látóhatáron

 

2012. július 16.: Alkotmányellenes a bírák kényszernyugdíjazása

 

2012. július 10: Strasbourg: egyezmény-ellenes a köztisztviselők indokolás nélküli elbocsátása - további hasonló elmarasztalások várhatók

 

2012. Május 27.: Extrém módon szűkítette az Alkotmánybíróság a bírák jogát alkotmányellenes normák alkalmazási tilalmának indítványozására

 

2012. május 13.: Továbbra is érvényes az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata

 

2012. április 20.: Strasbourgi ítéletek végrehajtásának megtagadása - egy veszélyes precedens?

 

2012. április 18.: Pár új érdekes kommunikált panasz Strasbourgban

 

2012. február 10.: A gyűlöletbeszéd tilthatóságáról

 

2012. február 5.: Paczolay Péter az Alkotmánybíróság jövőjéről

 

2012. január 26.: A március 15-ére tervezett civil és ellenzéki megemlékezések (meg)akadályozásáról

 

2012. január 21.: Az abortusz lehetséges szigorításáról

 

2012. január 20.: Strasbourg: Törvénytelen volt a Kossuth tér lezárása 2006-ban

 

2012. január 5.: Új ügyrend az Alkotmánybíróságon

 

2012. január 2.: Alkotmányjogi panasz - egy új jogorvoslati lehetőség

 

2011. december 28.: Alkotmányos a guberálás

 

2011. december 21.: Strasbourgi elmarasztalás egy 83 éves hölgy jogtalan előzetes letartóztatása miatt

 

2011. december 20.: Új nemzetiségi és helyi önkormányzatokról szóló törvényt fogadott el az Országgyűlés

 

2011. december 19.: Büntetőeljárás és médiatörvény: alkotmánybírósági megsemmisítések

 

2011. december 19.: Egyházügyi törvény: alkotmánybírósági megsemmisítés

 

2011. december 16.: A Kormány megállapodott a Bankszövetséggel a kedvezményes végtörlesztéssel kapcsolatos problémakörről