english language

2012. Május 27.: Extrém módon szűkítette az Alkotmánybíróság a bírák jogát alkotmányellenes normák alkalmazási tilalmának indítványozására

 

Az Alkotmánybíróság 2012. május 8-án hozott határozatában egy bírói kezdeményezésre induló eljárásban kimondta, hogy abban az esetben, ha egy jogszabályt utólagos (absztrakt) normakontroll keretében semmisítettek meg, akkor alkalmazási tilalom kimondására konkrét jogvitában nincs lehetőség. Sértené ugyanis a "törvény előtti egyenlőség" elvét az, ha különböző jogvitákat nem azonos jogszabályok alapján döntetnének el a bíróságok. Azaz, a bíróknak innentől kezdve alaptörvény ellenes normákat is alkalmazniuk kell és alkotmányellenes határozatokat fognak hozni.

Ezen okból az Alkotmánybíróság döntése súlyosan alaptörvény-sértő, a jogállamiság és tisztességes eljárás elvét sérti, hiszen a jogvita alkotmányellenes norma alapján dől el. A határozat nem mellékesen az Abtv. nyelvtani értelmezésével is ellentétes, hiszen a bírói alkalmazási tilalom kezdeményezésre vonatkozó passzusok semmilyen, az AB döntésében kimondott tilalmat nem tartalmaznak. A döntés csak a legsúlyosabb kritikával illethető, mely a jogállamiság elvére épülő alapjog-védelemre durva csapást mért.

 

vissza