english language

2017. október 3. Karsai Dániel - Kiss Dániel: A sérelem bére - avagy miért nem tetszik a Kúriának az új Ptk.?

 

2016.01.15. dr. Karsai Dániel: Időlegesen elveszett. A pénznyerő automaták és a strasbourgi bíróság.

 

2014.07.01. dr. Karsai Dániel: A jogalkotással okozott kárról

 

2014.06.18. dr. Karsai Dániel: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozata a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésről*

 

2013.08.29. - dr. Karsai Dániel: Uram, óvj meg a barátaimtól...

 

2013.04.18 - Megjelent a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárásáról szóló kézikönyvünk, melyet Kádár Andrással, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökével írtunk.

 

 

2012.12.14 - A gyülekezési jog félreértése, In: Pluszmínusz - internetes lap, http://www.pluszminusz.hu/2012/12/14/karsai-daniel-a-gyulekezesi-jog-felreertese/

 

2012.08.01 - Alfonso Herrera Garcia - dr. Karsai Dániel: A mexikói alkotmányjogi panasz (amparo) és a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott panasz összehasonlítása, In: Magyar Jog, 2012/7. szám

 

2012.04.04 - dr. Karsai Dániel: Dermesztő hatás, In: Népszabadság, 2012. április 4.

 

2012.02.28 - dr. Karsai Dániel: Közjogilag érvénytelen, In: Élet és Irodalom, LVI. évfolyam, 8. szám, 2012. február 24.

 

2012.02.15 - dr. Karsai Dániel: Ügyvédi szempontból érdekes ügyek Strasbourgban, In: Ügyvédek Lapja, január-februári szám

 

2010.11.13 - dr. Karsai Dániel: Az Alkotmánybíróság nagy kihívása, In: Népszabadság, 2010. november 13-ai szám

 

2009.01.01 - dr. Karsai Dániel: Magyar ügyek Strasbourgban 2005-2008 között, In: Acta Humana, 2009/1-2. szám, 66-104. oldal

 

2008.08.01 - dr. Karsai Dániel: Kötelezően ajánlott? A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseinek kötelező ereje, In: Élet és Irodalom, 2008/31. szám

 

2008.05.30 - dr. Karsai Dániel: Egy értékelés margójára, In: Élet és Irodalom, 2008/22. szám

 

2008.05.01 - dr. Karsai Dániel: A csillagok háborúja – avagy ki fogja védeni az emberi jogokat az Európai Unióban?, 2008. május

 

2007.11.02 - dr. Karsai Dániel: A spontaneitás diszkrét bája, In: Élet és Irodalom, 2007/44.szám

 

2007.05.04 - dr. Karsai Dániel: A kötetlen kötőerő. A népszavazás egyes időszerű kérdéseiről., In: Élet és Irodalom, 2007/18. szám

 

2006.01.01 - Szüts Korinna – Karsai Dániel – Mándi Gábor: Az Alkotmánybíróság egyes határozatainak ismertetése: segédanyag a jogi szakvizsgához és az alkotmányjog záróvizsgához, In: Rejtjel Könyvkiadó, 2006

 

2006.01.01 - dr. Karsai Dániel: A jogegységi határozatok alkotmányossági vizsgálata, In: Fundamentum, 2006/1. szám

 

2005.03.01 - dr. Karsai Dániel: Magyar ügyek Strasbourgban 2000-2004 között, In: Acta Humana, 2005/3. szám, 25-59. oldal

 

2003.11.01 - dr. Karsai Dániel: A köztársasági elnök vétójoga az elnök ebben a tárgyban az Alkotmánybírósághoz intézett beadványának tükrében, In: Magyar Közigazgatás, 2003. november, 681-687. oldal

 

2003.02.01 - dr. Karsai Dániel: A mulasztásos alkotmánysértés szankciórendszere, In: Jogtudományi Közlöny, 2003. február, 91-100. oldal

 

2002.01.18 - dr. Karsai Dániel: Megjegyzések Nehéz-Posony István tanulmányához, In: Élet és Irodalom, 2002/3. szám

 

2001.03.01 - dr. Karsai Dániel: A mulasztásos alkotmánysértés, In: Tudományos Diákköri Dolgozatok, 2001, 3. kötet, szerk.: Garai Borbála és Takács Péter