english language

2012. április 20.: Strasbourgi ítéletek végrehajtásának megtagadása - egy veszélyes precedens?

 

Múlt év novemberében a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot a Fratanolo-ügyben amiatt, hogy az érintettet elítélték vörös csillag - azaz egy önkényuralmi jelkép viselése miatt. A büntetőjogi felelősség megállapítása sértette Fratanoló úr szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. A további strasbourgi elmarasztalások elkerüléséhez szükséges lenne a Btk. vonatkozó szakaszainak módosítása.

Az Országgyűléshez a Kormány benyújtott egy jelentést és egy határozati javaslatot, melyben pontosan ellenkező álláspontra helyezkedik. Minthogy a Kormány és az Országgyűlés a döntéssel nem ért egyet, kifejezetten nem hajlandó módosítani a Btk. Ez a nyílt dacolás egy strasbourgi verdikttel példátlan és egy jogállamban elfogadhatatlan.

A Fratanoló-döntést (és az azt megelőző, hasonló témájú Vajnai-döntést) lehet kritizálni, azzal egyet nem érteni, de egy dolgot nem lehet: megtagadni a Bíróság döntésének végrehajtását. Magyarország ugyanis pontosan azért írta alá az Emberi Jogi Egyezményt, hogy legyen egy külső szerv, mely emberi jogi szempontból monitorozza Magyarország működését és adott esetben el is marasztalja. Ebben az esetben viszont - tetszik, nem tetszik - végre kell hajtani a Bíróság döntését, akár a kritikák egyidejű hangoztatásával, a bírósági ítéletek feltétlen végrehajtása ugyanis a jogállamiság elvéből (rule of law) következő alapvető követelmény, legyen az hazai vagy nemzetközi bírói fórum határozata.

 

vissza