english language

A mai Magyarországon sajnálatos jelenség a közéleti és egyéb viták eldurvulása, a résztvevő felek egymás személyiségi jogaira, így különösen a jóhírnévre és becsültetre tekintet nélkül fejtik ki álláspontjukat. A jóhírnéven és becsületen esett csorbát sok esetben csak a személyiségi jogi per eszközeivel lehet orvosolni, melynek integráns részét képezi a sérelemdíj iránti igény érvényesítése is. Az Iroda vállalja jogi képviselet ellátását az ilyen típusú személyiségi jogi perekben.